BuyTheFame Terms of Services

Quy định số dư

- Để có số dư trong tài khoản, người dùng có thể donate để nhận được số tiền tương đương đã donate.

- Hình thức donate là hoàn toàn tự nguyện, không phải là dịch vụ trao đổi mua bán.

- Khi donate người dùng sẽ nhận được tiền vào tài khoản, số tiền này không thể quy đổi ngược lại.


Quy định seeding

- Người dùng có thể dùng tiền đã donate để trao đổi các dịch vụ seeding có trên web.

- Mỗi dịch vụ có các quy định khác nhau, có thể xem chi tiết tại tên và thông tin của từng dịch vụ trước khi sử dụng.

- Các máy chủ seeding có quy định và các thức hoạt động có thể thay đổi theo thời gian.


Đối với bên donate

- Không seeding các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, nếu vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Có thể báo cáo các dịch vụ khi dùng không đạt được hiệu quả mong muốn tại mục phiếu hỗ trợ.


Đối với bên nhận donate

- Chúng tôi có trách nhiệm hoàn thành các nội dung seeding được yêu cầu.

- Tiếp nhận xử lý các lỗi do người dùng báo cáo.

- Từ chối hỗ trợ các đơn có nội dung seeding vi phạm và không thực hiện theo hướng dẫn.


Chính sách bảo mật

- Chúng tôi thu thập tất cả các thông tin người dùng như: số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng, ip, các uid và nội dung seeding....

- Mọi thông tin người dùng được bảo mật.

Hãy tham gia cộng đồng hơn 1978+ người dùng của chúng tôi. Chúng tôi làm việc vì sự hài lòng của bạn.

Đăng ký
Nhiệm vụ của chúng tôi

Tại BuyTheFame, sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ bạn đạt được thành công trực tuyến. Chúng tôi cung cấp các giải pháp truyền thông xã hội hàng đầu giúp tăng cường khả năng hiển thị, mức độ tương tác và tầm ảnh hưởng của bạn. Đội ngũ tận tâm của chúng tôi cam kết mang lại kết quả quan trọng, đảm bảo sự hài lòng của bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong hành trình đạt đến sự xuất sắc trên mạng xã hội.

About
Product
From the Blog

© Power by BuyTheFame